Årlig audition

 • Pris Gratis
 • Sted Oslo
 • Dato 01/11/2022
 • Starttidspunkt 09:30
 • Sluttidspunkt 16:00
Søknadsfrist: 13. sep 2022

Årlig audition gir skuespillere muligheten til å presentere seg for potensielle arbeidsgivere: Alle landets teatersjefer, instruktører, dramaturger, film- og TV-produsenter og castingbyråer inviteres. Dette er et populært arrangement i bransjen, da de får muligheten til å få nye navn på blokka. Publikum kan velge om de vil delta fysisk eller digitalt.

72 skuespillere deltar, henholdsvis i kategoriene Nyutdannet i utlandet, Nyutdannet i Norge og Etablert skuespiller.

Årets audition foregår på Riksteatret i Oslo, tirsdag 1. november, på dagtid. Deltakerne får tildelt oppmøtetidspunkt i forkant.
Deltakerne har mulighet til å dra på befaring på Riksteatret mandag 31. oktober. Mer info kommer.

HVORDAN FOREGÅR DET? 

 • Hver deltaker har to minutter til rådighet. Inn- og utgang kommer i tillegg.
 • Alle skal fremføre en tekst av eget valg. Dette kan erstattes av sang.
 • Ønsker du å fremføre både snakket tekst og sang, inngår begge i tildelt tid.
 • Teatret stiller med piano og høyttaler/standard mini-jack for avspilling av musikk fra egen mobil. Eventuell akkompagnatør må deltakerne selv besørge.
 • Det vil være et merket område på gulvet som deltakerne skal holde seg innenfor.
 • Hver skuespiller velger selv om hen vil se inn i kamera eller ikke.

 

SØKNADSKRAV

1.CV

CV må fylles ut i vårt skjema. Kun søkere som fyller ut årets CV-skjema blir akseptert og vurdert. Søknader med CV-er i andre format diskvalifiseres.

Fyll ut CV til Årlig audition her

 • Ferdig utfylt skjema tilsvarer max 1 A4-side. Denne printes ut av arrangør og settes inn i en katalog som deles ut til publikum.
 • CV-en skal vise et representativt og relevant utvalg av din erfaring.
 • NB! Oppgi informasjon om relevant utdanning og arbeidserfaring med årstall. Det må komme klart frem hva som er praksis under utdanning, og hva som er profesjonelle arbeidsoppdrag. Visninger eller kurs teller ikke som arbeidsoppdrag. Visninger i forbindelse med kurs oppgis som dette, og ikke som arbeidsoppdrag.
 • Se her for eksempel på hvordan du kan fylle ut din CV til Årlig audition: Eksempel-CV Årlig audition 2022

 

2. Portrettbilde

 • Frontalt
 • Tatt av profesjonell fotograf som skal krediteres.
 • Bildet skal være av nyere dato og representativt for slik du ser ut nå

3. Informer om navn på utdanningssted, om du tidligere har vært med på Årlig Audition og i så fall hvilket år og i hvilken kategori (eget felt)

UTTAK 
Erfaringsmessig er det flere søkere enn plasser. Uttaket foretas av en komité bestående av representanter fra Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Teaterlederforum / Norsk Teater- og Orkesterforening, etter fristens utløp. Søkere med godkjent skuespillerutdanning som ikke har deltatt tidligere vil prioriteres. Uttakskomitéens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Nytt av året: Selftape
Deltakere på Årlig audition kan sende inn en selftape som arrangør sørger for å videreformidle til publikum i etterkant av arrangementet. Denne kan inneholde en presentasjon av deg selv og/eller en monolog/dialog (motspill). Maks lengde: 3-4 minutter. Dette er frivillig og kun et tilbud for de som deltar på Årlig audition.

Deltakerkriterier
Sted
Søknad

I samarbeid med: