Informasjonsmøte
med tilskudds- og arbeidsgivere

Søknadsfrist 18. aug
Dato 19. aug
Pris 0,- kr
Tid 12:00 - 15:00

Om Åpent arrangement

Hvordan kan du som scenekunstner søke tilskudd, støtte og stipend? Vi samler tilskuddsgivere, arbeidsgivere og støtteordninger til samtale og stands slik at du kan få svar på dine spørsmål tilknyttet egen virksomhet og situasjon.

Hver representant gir en kort presentasjon av deres organisasjon/ordning/råd, med en kort felles prat til slutt. Etterpå går representantene til sine stands, hvor du kan gå direkte til den du ønsker å komme i kontakt med og stille relevante spørsmål for ditt virke og/eller prosjekt.

Tilskuddsgiverne vil informere om målgruppe for tilskuddet, hvilken type tiltak som prioriteres, søknadsfrister, hvordan man søker og momenter som er viktige å ha med i søknaden.
I tillegg vil det være representanter fra Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) og Den kulturelle skolesekken, som vil redegjøre for hvordan man søker seg inn hos dem, hva de ser etter og hvordan en eventuell ansettelse vil fungere.

Målet med dette arrangementet er å tilrettelegge for at frilans scenekunstnere kommer i kontakt med noen av de viktigste organisasjonene som kan gi tilskudd, at de ulike ordningene tydeliggjøres, samt å bidra til bedre og riktigere søknader.

Hvem kommer?
Oslo Kommune / Kulturetaten – Ruth Hege Halstensen
Kulturrådet (Arbeidsstipend) – Mette Rønning
Kulturrådet (Scenekunst) – Hedda Grindland Abildsnes
Fond for lyd og bilde – Ida Friis
Fond for utøvende kunstnere (FFUK) – Larz Tvethaug
Skuespiller- og Danseralliansen (SKUDA) – Tone Øvrebø Johannessen
Den Kulturelle Skolesekken (DKS) – Anders Gaarder Karterudseter
Danse- og Teatersentrum (DTS) – Christina Friis

Deltakerkriterier

Åpent for alle som jobber innen kulturfeltet, inkludert studenter.

Sted

Informasjonsmøtet holdes i lokalene til Norsk SKuespillersenter i Welhavensgate 1

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 18. aug
Dato 19. aug
Pris 0,- kr
Tid 12:00 - 15:00

  • Jeg er kjent med Norsk Skuespillersenters (NSS) personvernerklæring. NSS lagrer opplysningene jeg oppgir under i et begrenset tidsrom. Min CV kan deles med kursholder og/eller andre samarbeidspartnere når det er hensiktsmessig for kurset.