Intuitive Writing for Actors
med Onimar Ame (DE/UK)

Søknadsfrist 30. sep
Dato 5. nov – 9. nov
Pris 1000 kr / 900 kr
Tid 10:00 - 16:00

Om Workshop

Bryt opp egne og påførte konvensjoner, følg intuisjonen og gi liv til egne historier.

Workshopen vil gi deg øvelser som lar underbevisstheten din fortelle historier, og tilbyr en inngang til å forme ny dramatikk. For skuespillere blir det stadig viktigere å skape selv og denne workshopen hjelper deg i gang.

Onimar Ame er utdannet både skuespiller og tekstforfatter, og har skrevet flere teaterstykker ved bruk av Intuitive Writing. Denne workshopen har hun skreddersydd for å la skuespillere finne sin intuitive stemme og, uten filter, skape ny dramatikk.

Workshopen er organisert i tre deler (Discovery, Development, Direction) og vil avsluttes med at arbeidet presenteres for et publikum under festivalen VærsågodFest (9.november kl.17:30-19:00 på Cafeteateret).

  • Kursavgiften inkluderer festivalpass til VærsågodFest. Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får rabattert pris.

Intuitive Writing for Actors er del av VærsågodFest. Værsågod har vært et fast konsept og en visningsarena for skuespillere siden 2015. I 2018 utvider de ved å arrangere en skreddersydd festival, dedikert til å hjelpe og fremme frilansskuespillere.

ENGLISH:

Break with your own and afflicted conventions, follow your intuition and bring life to your own stories.

This workshop offers exercises allowing your unconsciousness to tell the stories, providing an entrance for you to create new writing. For actors it is increasingly important to be creators as well as performers, and this workshop will get you started.

Onimar Ame is an actor and scriptwriter who has written a number of plays based on Intuitive Writing. Ame has tailored this workshop to let actors find their intuitive voice in order to create new writing.

The workshop is organized in three stages (Discovery, Development, Direction) resulting in a work-in-progress-viewing at the festival VærsågodFest (the 9th of November, 17:30-19:00 at Cafeteateret).

  • The workshop fee includes tickets to the festival, VærsågodFest. Members of Norsk Skuespillerforbund pay a reduced participant fee.

Intuitive Writing for Actors is a part of VærsågodFest. «Værsågod» has been a regular concept and venue for actors since 2015. In 2018 the concept expands by arranging a festival dedicated to help and promote freelance actors.

VærsågodFest (5. – 11. november)

Endelig en festival kun for frilansskuespillere! VærsågodFest er en rykende fersk festival som tenker nytt og ruster frilansere slik at de står sterkt i en utfordrende bransje.

Festivalen tilbyr workshops, bransjetreff, seminarer, forestillinger og legger godt til rette for nettverksbygging. VærsågodFest skal være en trygg arena hvor frilansere kan få erfaring og bygge selvtillit. Festivalen legger til rette for videreutvikling og nettverksbygging, på tvers av språk, kulturer og generasjoner.

Bak VærsågodFest står et allerede etablert konsept: Værsågod. Værsågod har eksistert siden 2015 og er en visningsarena for profesjonelle skuespillere. Torsdag 8.november er det Værsågod og offisiell åpning av VærsågodFest på Nordic Black Theatre/Cafeteatret.

VærsågodFest (November 5th. – November 11th.)

Finally a festival dedicated to freelance actors! VærsågodFest is an innovative festival aiming to strengthen and support freelance actors in a tough industry.

VærsågodFest offers workshops, seminars, performances and plenty of networking possibilities. The aim of the festival is to provide an arena where freelance actors gain experience and build confidence in a supportive environment. The festival facilitates professional development and networking, bridging gaps between different languages, cultures, and generations.

Behind VærsågodFest is an already established concept: Værsågod. Værsågod has been a venue for professional actors since 2015. November 8th Værsågod opens the festival at Nordic Black Theatre/Cafeteatret.

Instruktør

Onimar Ame er en fransk-tysk skuespiller og forfatter. Hun er utdannet skuespiller ved University of Essex, East 15 Acting School, og har en Master of Arts i Scriptwriting fra prestisjetunge “Filmuniversität Potsdam-Babelsberg.

Ame har skrevet teaterstykker for teater i London og i Tyskland, og har blant annet fått publisert teaterstykket Moormaid på forlaget Oberon Books. Hun leder nå utviklingen av et internasjonalt samarbeid, hvor åtte kvinner skaper et teaterstykke gjennom intuitivt arbeid med skuespillerens drømmer. Ame er også lisensiert «drømme-terapaut» og jobber med personlige historier som utgangspunkt i kreativt arbeid.

ENGLISH:
Onimar Ame is a French-German writer and actress. She first trained as an actor at East 15 Acting School, before she completed her Master in Scriptwriting at the prestigious Filmuniversität Potsdam-Babelsberg.

Ame has written plays for theatres in both England and Germany, and her latest play, Moormaid is published by Oberon Books. She is currently leading an international theatre project, where eight women create a play together working intuitively with the actresses individual dreams. Ame is also licensed as a dream therapist.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle skuespillere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå i utøvende skuespillerkunst, eller tilsvarende profesjonell skuespillererfaring.

Workshopen vil foregå på engelsk, og vil være for profesjonelle skuespillere som har Norge som base for sitt virke.

Forberedelser:
Workshopen tar utgangspunkt i drømmer. Det eneste du trenger å forberede er å skrive ned en drøm du har hatt en natt, så lang eller kort den måtte være, uten å sensurere deg selv. Teksten vil være utgangspunkt for det videre arbeidet under workshopen.

ENGLISH:
The workshop will be held in English, and only for trained actors that are based in Norway.

Preparations:
The workshop will focus on dreams and use the actors individual dreams as a starting point. The only preparation the participant needs to do is to write down a dream he or she had one night, as long or short as it might be, without self-censorship.

Sted

Kurset holdes hos Norsk Skuespillersenter i Welhavens gate 1

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist 30. sep
Dato 5. nov – 9. nov
Pris 1000 kr / 900 kr
Tid 10:00 - 16:00