Tekstlabkollektivet: Collective Rites

Søknadsfrist
Dato 16. aug – 20. aug
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

Om Arbeidsrom

I 2021 jobber Tekstlab med sin nye produksjon Collective Rites med tverrfaglige kollektive prosesser rundt temaet sted, tilhørighet, minner og identitet i et laboratorium på Norsk Skuespillersenter.

Tekstlab om prosjektet:
I Collective Rites vender vi perspektivet fra utforskning av individuell til kollektiv identitet:
har vi noe felles som skaper tilhørighet til hverandre i dagens hyper-liberale samfunn der hvert individ flyter fritt mellom steder, arbeidsplass og mennesker? Vi tar utgangspunkt i en forståelse av at kollektiv identitet er knyttet til opplevd tilhørighet i «community» som skapes gjennom felles aktiviteter i det lille lokale samfunnet. Vi ser disse aktivitetene som kollektive ritualer som over tid skaper felles forståelse av identitet i relasjon til sitt «sted». Konkret undersøker vi hvilke steder som er viktige for vår identitet, og hva det er ved stedene, hendelsene, som gjør at noe/noen steder setter seg i kroppen, i minnet og gjør noe med oss. Og vi stiller spørsmålet: hvordan er forholdet mellom stedene vi bærer med oss og stedet der vi lever våre liv i dag?

Collective Rites er en serie site spesifikk- og kunst i det offentlige rom visninger på Tøyen og Grønland under TekstLab Festivalen Glokale Stemmer 18.-31. oktober 2021 i samarbeid med  Dramatikkens hus, Interkulturelt Museum, Sentralen, Cafeteatret / Nordic Black Theatre og Deichman Biblo Tøyen.

Medvirkende kunstnere: Hanna Asefaw, Michael Aspli, Christian Beharie, Cathrine Bjørndalen, Shanti Brahmachari, Christine Vik Bratvold, Cecilie Lindeman Steen og Ornilia Ubisse.

Vi bygger på erfaringer og arbeid fra tidligere utforskning i prosjekt Minner: Kropp og utviklingsprosessen inngår som del av TekstLabs dokumentariske kunstnerisk prosjekt, the politics of identity. Her utforsker barn, ungdom og kunstnere den personlige erfaringen med å leve i et glokalt samfunn hvor det globale utgjør våre daglige liv, på en måte som utfordrer hvordan vi forstår oss selv, og de andre. Dette danner grunnlag for sceniske fortellinger som utvider forståelsen av egen identitet, tilhørighet, utenforskap og felleskap.


TekstLab
Et laboratorium for skapende kunstprosesser, idéutvikling, ny performance og produksjon

Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk

TekstLab ble etablert i 2008 av Shanti Brahmachari og er en tverrfaglig utviklingsarena og et kompetansemiljø for skapende kunstprosesser. TekstLab arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å styrke kunstnerisk mangfold og å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn.

TekstLab er en åpen arena for kunstnere som arbeider med kollektiv prosesser, scenetekstutvikling, skriving og performance. Intensjonen er å få frem nye stemmer, fortellinger og uttrykk ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle egne idéer, konsepter, eller utkast til tekster i individuelle, kollektive og interkulturelle prosesser. Det skjer gjennom prosessarbeid og eksperimentering på gulvet i samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk, objekt, bilder og fortellerform. Målet er å skape prosesser som trekker på den brede og tverrfaglige kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.

Instruktør

Shanti Brahmachari er dramaturg, instruktør, produsent, kunstnerisk og daglig leder for Artxchange og Stiftelsen TekstLab (etablert som TekstLab i 2008 på Norsk Skuespillersenter). Hun har utviklet en rekke nye scenekunstproduksjoner, prosjekter,  og scenetekster, og vært medvirkende i andres produksjoner; med egne forestillinger støttet av Norsk Kulturråd og Fond for utøvende kunstnere, bla. Minner: Kropp, Det usagte, de uhørte, Id, the politics of identity, og the danger of telling only one story. Hun etablerte TekstLab Unge Stemmer i 2012 og talentprogrammet Inkubator i 2015. Brahmachari er født og oppvokst i Storbritannia hvor hun bl.a. jobbet med  produksjoner og utvikling av ny dramatikk og scenetekst ved The National Theatre, Kiln Theatre (Tricycle) og the Royal Court Young Peoples Theatre. Hun har arbeidet i Norge i mer enn 25 år, bl.a. som scenekunstkonsulent i Kulturrådet, prosjektleder ved Black Box Teater, kunstnerisk leder ved British Council og daglig leder for Norsk Skuespillersenter. Hun har ledet og produsert flere internasjonale festivaler og utviklet kunstprosjekter som Playwriting In the Schools (UK/ USA) og Operatoriet ved Den Norske Opera, Ny teknologi kunst & musikk, på Henie Onstad Års Electronica og Lille Box- nyskapende scenekunst for barn. på Black Box Teater. Hun er engasjert som førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo og arbeider med TekstLab metode med teaching artists, i TekstLab.

www.tekstlab.com / www.facebook.com/TekstLabwww.instagram.com/tekstlab

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Profesjonelle scenekunstnere.

Sted

Norsk Skuespillersenter, Welhavens gate 1

I samarbeid med

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist
Dato 16. aug – 20. aug
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00