Plakat for kurs

Thrillercamp for skuespillere og regissører
med Elisabet Sevholt

Søknadsfrist   Ventelisteplasser
Dato 1. jun – 4. jun
Pris 2200/2000 kr
Tid 12:30 - 16:00

Om Workshop

Etter fjorårets suksess med Skrekkfilmcamp, gleder vi oss nå til å ønske Elisabeth Sevholt tilbake med en firedagers workshop der du får fordype deg i thrillersjangeren!

På dette kurset brukes Chubbuck-teknikken for å finne et uttrykk og et felles språk for regissører og skuespillere, i thrillersjangeren. Over fire dager arbeider regissører og skuespillere sammen, ledet av
skuespillercoachen Elisabet Sevholt, med scener i thrillersjangeren. De jobber i team bestående av en regissør og to-tre skuespillere. Slik belyses Chubbuck-teknikken fra to ulike ståsteder. Deltagerne øver og spiller inn i løpet av dagen med kamera/mobilkamera, og på kvelden ser de på materialet sammen med kursholder. Siste dagen ser alle deltagerne på hverandres sluttresultat og evaluerer.

Om Chubbuck-teknikken
Chubbuck-teknikken er en populær og verdenskjent skuespillerteknikk skapt av den amerikanske skuespillercoachen Ivana Chubbuck (”The Power of the Actor”). Den bygger på en analysemetode i 12 steg, hvor kunstneren bruker av sine egne personlige livserfaringer, mislykkethet og traumer på en veldig konkret måte for å finne drivkraften i historiefortellingen så vel som karakterene i historien.

Hvorfor thriller?
Thrillersjangeren er en av de mest populære film- og TV-seriesjangrene. Den er full av konvensjoner og klisjeer, og ofte er det et høyt tempo under innspillingene. Sjangeren krever «high stakes» hva gjelder liv og død – historiene handler om mennesker som dreper, stjeler, lurer, mishandler og sårer andre; om mennesker som blir utsatt for forbrytelser og om mennesker som jobber med å arrestere forbrytere. Dette går utover det tradisjonelle relasjonsdramaet og krever verktøy for å kunne håndtere redsel, død, destruktiv seksualitet, dopavhengighet, så vel som kjærlighet, vennskap og familiebånd. Chubbuck-teknikken har analysemetoder for å finne og hente frem disse drivkreftene og skyggesidene i oss. Teknikken har også konkrete øvelser for å oppnå ekte følelse tilknyttet redsel, effekten av dop og alkohol, fysisk smerte, sorg og død. Workshopen gir deltakerne verktøy til hvordan de kjapt og på en konkret og troverdig måte kan finne sine egne sterke følelser i på liv-og-død-situasjoner – og dermed skape et troverdig uttrykk.

For skuespilleren handler det i stor grad om å finne egne opplevelser og sannheter, gjøre et grundig personlig forarbeid for så å slippe seg løs i den fiktive settingen. For regissøren handler det om å forstå hvordan man kan trigge disse sannhetene hos skuespilleren og å lede dem trygt gjennom vanskelig materiale. Et felles språk rundt dette bidrar til å tydeliggjøre den felles oppgaven om å lage et godt resultat, og til effektivisering rundt en innspilling. Tydeligere spilleregler, færre tagninger.

Program

Kurset starter med lunsj kl. 12:30 torsdag 1. juni.

Første dagen legges grunnlaget for arbeidet og deltagerne går igjennom analyseverktøy og øvelser. Deretter arbeider regissørene videre med ”sine” skuespillere på dagtid med veiledning av Elisabet. På kvelden ser teamet på det første innspilte materialet sammen med Elisabet og legger opp planene for de kommende dagers arbeid.

Andre og tredje dagen fortsetter prøvene og innspillingene. På kvelden treffer Elisabet de ulike teamene og går igjennom hvilke øvelser de kan gjøre for å finne den spesifikke «thrillerfølelsen» i nettopp deres film, fra regi- såvel som skuespillerhold.

Fjerde og siste dagen gjøres de siste innspillingene, før alle sammen ser på hverandres filmer og gjør en evaluering.

Kurset avsluttes kl. 16:00 søndag 4. juni. Lunsj er siste måltid denne dagen.

Arbeid mellom kursdagene
Deltagerne kommer til å få oppgaver og må øve mellom den første, andre og tredje kursdagen, med innspilling på dagtid.

Tilstedeværelse på kurs

Alle deltagare må ha mulighet til å delta på hele kurset og til å øve både før kurset og mellom kursdagene.

Forberedelse
Tre uker før kurset får alle deltakerne et kompendium med grunnleggende analyseverktøy og øvelser rettet mot thrillersjangeren. Les gjennom og gjør deg kjent med dette kompendiet før kurset. Vennligst les «The Power of the Actor» av Ivana Chubbuck i tillegg til kompendiet.
Omtrent to uker før workshopen vil deltagerne bli tilsendt en eller to scener, samt bli satt sammen i innspillingsteam. Teamene må øve minst to ganger sammen før kurset, IRL eller online.
Deltakerne trenger ikke å ha tidligere erfaring med Chubbuck-teknikken, men forventes å lese gjennom kompendiet som sendes ut nøye og forberede scenene deretter.

NB! Det er ikke et introduksjonskurs i Chubbuck-teknikk, men vi vil bruke analyseverktøy og øvelser fra Chubbuck-teknikken i løpet av kursdagene.

Språk på kurs
Svensk, norsk og engelsk etter behov.

Kost og losji
Kursavgiften inkluderer kost (frokost, lunsj, middag) og losji på Solbakken folkehøgskole. Kursdeltakerne betaler selv reise, men skuespillerdeltakere kan søke reisestøtte fra Norsk Skuespillersenter (se lenke lenger ned).

Kvalifiserte regissører fra Innlandet kan søke Østnorsk Filmsenter om støtte til kursavgiften eller deler av denne.

Medlemmer i Norsk Skuespillerforbund får rabattert kursavgift.

NB! Det er mulig å søke Fond for utøvende kunstnere om støtte.

Instruktør

Elisabet Sevholt har arbeidet i 30 år som coach for skuespillere, sangere, regissører och manusforfattare.Hun holder kurs og workshops i Skandinavia og Europa og har coachet 100-talls skuespillere og regissører for film, TV og teater, både i Sverige och internasjonalt. Hun har også undervist ved teaterskoler som The Oxford School of Drama, Lee Strasberg Theatre Institute og Stockholms Dramatiska Högskola. Hun ble offisielt akkreditert lærer i The Chubbuck Technique (The Power of the Actor) av Ivana Chubbuck i Los Angeles i 2008 og har arbeidet som coach i teknikken siden.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Filmregissører og skuespillere som ønsker å finne et felles språk og å fordype seg i thrillersjangeren, samt videreutvikle sitt sjangerspesifikke arbeid.

Sted

Solbakken Folkehøgskole

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist   Ventelisteplasser
Dato 1. jun – 4. jun
Pris 2200/2000 kr
Tid 12:30 - 16:00